KRIISITILANTEESSA

Eteesi voi tulla  syviä epäonnistumisen hetkiä, surua, syyllisyyttä ja kysymyksiä, jotka voivat jäädä painamaan mieltäsi. Ne saattavat tuhota ja rikkoa yhteyttä itseesi, läheisiisi tai Jumalaan. Keskustelussa tai ripissä voit purkaa pahaa oloasi. 

Yksityisen tai yhteisöllisen kriisin kohdatessa saat hakea lohtua seurakunnastasi.  Älä jää yksin.

Pappeja  sitoo ripissä ja sielunhoidossa ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Ota rohkeasti yhteyttä pappiin tai seurakuntamme ”Ystävärenkaan” vapaaehtoisiin. 

 

 

Tarvittaessa tutustu myös :

https://www.kirkonkeskusteluapua.fi

 

YSTÄVÄRENGAS

 
On seurakunnan oma tukiverkosto. Se ei ole nettiyhteisö eikä virtuaaliolkapää. 
YSTÄVÄT ovat ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet vapaaehtoiseen auttamiseen 
yhteisten periaatteiden mukaisesti. 
Elämä vieraalla maalla voi olla haastavaa. Jos tarvitset neuvoja, tukea tai apua 
arkielämän haasteellisissa tilanteissa, niin ota yhteyttä: 
marjo.kalliomaki@evl.fi
tai  +33 (0)6 80 94 31 28

 
YSTÄVÄRENKAAMME

muodostuu kaikenikäisistä Ranskan suomalaisista, jotka ovat valmiita 
kuuntelemaan, auttamaan ja jakamaan omaa osaamistaan. Ystävät ovat vapaaehtoisia ja 
vaitiolovelvollisia, joilla ei ole ammattikoulutusta tehtäväänsä. 
”Kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille,” neuvoi 
Jeesus (Matt 7:12) 
 

 

 

Ystävärengas on: 
- Luottamuksellista ja empaattista 
- Lähellä tapahtuvaa 
- Käytännön neuvomista 
- Konkreettista auttamista 
- Kuuntelemista, keskustelemista 
- Vierailukäyntejä kodeissa tai esim. sairaaloissa 
Ystävärengas ei ole: 
- Maksullista tai kustannuksia vaativaa 
- Taloudellista auttamista tai majoittamista 
- Ammatillista 
- Pitkäkestoista 
- Hengellistä 
Ystävät, kaverit ja naapurit pitävät hyvää yhteyttä työn koordinaattoriin ja seurakunnan 
pappiin. Toisinaan on tärkeää ohjata avuntarvitsija ammattiauttajan luokse.