Avioliittoon solmiminen  Ranskassa

Suomen Ranskan suurlähetystöillä eikä suomalaisilla papeilla ole vihkioikeuksia.

Ranskassa  suomalainen voidaan vihkiä avioliittoon:

1) Jos toinen vihittävistä on ranskalainen 
2) Jos molemmat vihittävät ovat ulkomaalaisia, niin ainakin toisen täytyy olla kirjoilla Ranskassa.

Ranskassa  tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat ja niistä vaadittavat käännökset on selvitettävä vihkijäviranomaiselta.

Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Ranskassa  asuva suomalainen saa todistuksen sen paikkakunnan maistraatista tai seurakunnasta, missä hän oli viimeksi Suomessa kirjoilla.

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti. Ranskassa solmittu avioliitto pitää ilmoittaa Suomen väestörekisteriin. Avioliiton rekisteröintilomakkeen saa suurlähetystöstä. Lomake palautetaan täytettynä suurlähetystöön, mukaan on liitettävä aito avioliittotodistus, apostille -todistus (apostille), jonka myöntää hovioikeus (cour d’appel), kopiot aviopuolisoiden passista sekä virallisen kielenkääntäjän tekemät käännökset joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos asiakirjat ovat antomaan kielellä. Jos vihkimisen myötä sukunimi muuttuu, on haettava uutta passia.

 

Avioliiton solmiminen Italiassa

Suomen kansalainen voi solmia siviiliavioliiton Italiassa. Vihkimisen toimittaa kunnanviranomainen (Ufficio matrimoni/Comune). Kirkollinen vihkiminen on mahdollista vain, jos ainakin toinen osapuoli on katolinen, sillä useimmilla Italiassa toimivilla luterilaisen/protestanttisen kirkon papeilla on oikeus suorittaa ainoastaan avioliiton kirkollinen siunaaminen.

Italiassa avioituva suomalainen saa monikielisen todistuksen avioliiton esteiden tutkinnasta maistraatista. Muista tarvittavista asiakirjoista sekä paikallisesta lainsäädännöstä tulee ottaa selvää suoraan vihkivältä viranomaiselta.

Suomen suurlähetystö Roomassa tai Suomen kunniakonsulaatit Italiassa eivät ole oikeutettuja vihkimään avioliittoon.

 

AVIOLIITON KIRKOLLINEN SIUNAUS

 

Ranskassa ja Italiassa siviilivihkiminen on siis lähes aina pakollinen.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että morsiuspari, joka asuu Suomessa, hankkii oman paikkakuntansa maistraatissa siviilivihkimisen.  Tämän jälkeen avioliiton kirkollinen siunaus on mahdollista toimittaa Ranskassa tai Italiassa.  Jos morsiusparista toinen asuu pysyvästi Ranskassa tai Italiassa, niin siviilivihkiminen voidaan toimittaa myös näiden maiden viranomaisen edessä.  Avioliiton siunaus voi olla myös ekumeeninen esim. siten, että siunaamisen toimittaa sekä katolinen että luterilainen pappi yhdessä.   

Avioliiton siunaus on yhtä juhlallinen kuin kirkollinen vihkiminen.  Vaikka juridinen aviopuolisoiksi julistaminen tapahtuukin ennen sitä, niin muuten avioliiton siunauskaava on samankaltainen kuin avioliiton vihkimisessä. 

Papin kanssa on sovittava ajoissa avioliiton siunauspaikka ja –aika sekä päätettävä kustannusten korvaamisesta.   Siunausta edeltää ainakin yksi tapaaminen, jos se on mahdollista.