KODIN SIUNAUS

Jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus kotiin.  Koti on paikka, jossa meidän pitäisi voida kokea olevamme turvassa ja jossa saamme levätä.   Näitä asioita voimme rukoilla Jumalalta kodin siunaamisen yhteydessä.  Ulkomailla kodin merkitys vain korostuu entisestään.  Kodin siunaaminen on rukoushetki, jossa perheen jäsenet, sukulaiset ja ystävät kiittävät kodista ja rukoilevat elämäänsä Jumalan siunausta.  Rukoushetki voidaan liittää esim. kastejuhlan yhteyteen.