Hautaan siunaus

Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa ja valtaa elämän. Myös  rajallisuus pelkoineen tulee vastaan. Luopumisen hetkellä voimme jättää oman ja kuolleen läheisen elämän suurempiin käsiin. 

Surun keskellä tärkeää on läheisten tuki. Jos omaiset ovat kaukana, niin on rohkeasti pyydettävä apua paikalliselta papilta, hautaustoimistolta, konsulaatilta sekä vapaaehtoisilta suomalaisilta. He auttavat  niin hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa sekä antavat muunlaista apua.  Älä jää surussasi yksin !

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.  Poisnukkunutta läheistä voi hyvästellä tutuin virsin, lauluin, runoin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun.

Kulttuurien erot hautajaisissa ovat toisinaan merkittäviä.
Jokaisella maalla on omia hautauskäytäntöjä, jotka voivat poiketa suomalaisesta traditiosta. Esim. hiekan heittäminen arkulle ei kuulu ranskalaiseen tapaan. Musiikista, virsistä ja kukkien laskusta on sovittava etukäteen papin kanssa.  Omaisten toiveita kunnioitetaan, jos vain voidaan. 
 
Mikäli uurna lasketaan hautaan Suomessa, kannattaa ottaa yhteys paikalliseen seurakuntaan.